Reizen met minderjarige kinderen Zuid-Afrika

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Zuid-Afrika heeft de immigratiewetten aangescherpt. Een belangrijke verandering in deze wetswijziging is de nieuwe plicht voor reizende ouders met minderjarige kinderen om in het bezit te zijn van een afschrift van de geboorteakte van hun kinderen. Deze nieuwe regels zijn van kracht vanaf 1 juni 2015.

Wij zijn geen experts op het gebied van benodigde visa's en reisdocumenten, deze regels verschillen per land. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat je de juiste reisdocumenten hebt voor je hele reis. Als je niet de juiste documenten hebt, kan je toegang tot de vlucht of tot het land worden ontzegd. Neem voor meer informatie contact op met de ambassade van Zuid-Afrika

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.