Kan de ticket omgeboekt worden?

Dat ligt aan de regels voor het type ticket dat u heeft en we hebben daar geen algemeen antwoord op. Lees hiervoor de regels.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.