Wat gebeurt er als iemand ziek wordt?

Als u een annuleringsverzekering heeft dan kunt u de reis annuleren volgens de voorwaarden.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.