Wanneer is de boeking bindend?

De boeking is bindend wanneer de voorwaarden voor factuur of betaling in termijnen zijn goedgekeurd of wanneer de betaling aan FlySmarter gedaan is.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.