Heeft FlySmarter een garantie bij kammerkollegiet?

FlySmarter is een merk dat onderdeel is van AOB Travel AB, een van de grootste online reisbureaus van Zweden. Voor de veiligheid van onze reizigers hebben we de nodige garanties gesteld bij Kammerkollegiet.

Deze agentschap voor juridische, financiële en administratieve diensten is een Zweedse administratieve autoriteit die onder het Ministerie van Financiën valt. De Reisgarantie kan compensatie geven mocht u een reis geboekt hebben die geannuleerd wordt.  Een reden kan zijn dat de tour operator failliet verklaard is. Iedere instantie die producten/diensten verkoopt of marketing doet voor producten/diensten die onder de Reisgarantie vallen moeten ook een garantie hebben bij het ‘Kammarkollegiet’ om zo hun klanten te beschermen. Pakketreizen en sommige andere arrangementen vallen onder de Reisgarantie.Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.