Kan ik een ticket boeken voor een andere persoon dan mijzelf?

Ja, u kunt uw naam aangeven als besteller en de naam van de reiziger in aparte velden tijdens het boeken.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.