Met wie neem ik contact op voor een certificaat van vertraging aan te vragen voor mijn verzekeringsmaatschappij?

U kunt direct contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij voor het verkrijgen van een certificaat van vertraging.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.