Waarom wordt mijn betaling geweigerd terwijl ik geld op mijn kaart/rekening heb?

Als u betaling wordt geweigerd dan moet u contact opnemen met uw bank of de aanbieder van uw creditcard. FlySmarter kan niet zien waarom een betaling geweigerd wordt.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.